Spotkanie edukacyjne nt. „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – dopalacze”

25.11.2016 r. w Zespole Szkół Akademickich we Włocławku odbyło się spotkanie edukacyjne nt. uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku jako koordynator powiatowy ogólnopolskiego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Spotkanie z młodzieżą poprowadził p. Andrzej Olczyk - certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Spotkanie z młodzieżą miało na celu uświadomienie skutków zdrowotnych, społecznych oraz konsekwencji prawnych zażywania niedozwolonych substancji psychoaktywnych. Uczniowie mogli zaopatrzyć się w materiały oświatowe (ulotki, broszury ) związane z profilaktyką uzależnień.