1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 r. Celem działań podejmowanych z okazji obchodów tego Dnia jest spopularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat zwalczania AIDS oraz  zapobiegania zakażeniom HIV poprzez akcje edukacyjno – informacyjne, happeningi, konferencje. Jest to również okazja dla ludzi na całym świecie do jednoczenia się w walce przeciwko HIV oraz okazywania wsparcia osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. To dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

W Polsce od początku epidemii tj. od 1985 r. do  31 sierpnia 2016 r. HIV rozpoznano u 20 756 osób, 3 408  osób zachorowało na AIDS, 1 348 chorych zmarło. Szacuje się, że w Polsce żyje 30-35 tys. osób zakażonych HIV natomiast 50% z nich  o tym nie wie i nieświadomie może zakażać innych. Tymczasem wczesne wykrycie zakażenia daje szansę na szybkie rozpoczęcie terapii, która przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale także pozwala żyć dłużej. Zakażenia HIV dotykają przede wszystkim osób młodych, a rozpowszechniają się głównie poprzez kontakty seksualne. Mimo pozornie coraz większej wiedzy nt. HIV/AIDS, brakuje świadomości, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego.

W związku z tym Krajowe Centrum ds. AIDS agenda Ministra Zdrowia każdego roku inicjuje ogólnopolskie kampanie edukacyjne upowszechniające informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia oraz zachęcające do testowania w kierunku HIV. W bieżącym roku kontynuowana jest kampania edukacyjna pt. ”Coś Was łączy? Zrób test na HIV”. W ramach kampanii  uruchomiona jest strona internetowa zawierająca informacje o HIV i AIDS, z którymi warto się zapoznać www.aids.gov.pl/kampanie/CWL.

Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi jest czerwona kokardka , która ma kształt odwróconego V, ponieważ ciągle jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią.

Film edukacyjny

 

Punkt informacyjno-edukacyjny w Centrum Handlowym "Wzorcownia" we Włocławku z okazji Światowego Dnia AIDS

 

Spotkanie edukacyjne nt. Ryzyko zakażenia HIV, a używanie substancji psychoaktywnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.