Europejski Tydzień Szczepień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w dniach 24 – 30 kwietnia 2017 r. w  Polsce obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień – pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Hasło przewodnie Europejskiego Tygodnia Szczepień 2017 brzmi: „Vaccines work” (szczepionki działają). Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia.  W 2017 roku WHO zwraca uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób (np. dzieci, kobiety w ciąży, seniorzy).

Szczepienia ochronne odgrywają szczególną rolę w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa epidemiologicznego populacji. Dotychczas są jednym z najskuteczniejszych narzędzi zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do ograniczenia ich występowania. Dzięki stosowaniu szczepień ochronnych niejednokrotnie udało się zapobiec ciężkim powikłaniom, zgonom z powodu chorób zakaźnych a tym samym ograniczono rozprzestrzenianie się tych chorób.

Więcej informacji na stronie: http://szczepienia.gis.gov.pl/   

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku funkcjonuje punkt informacyjno-edukacyjny. Informacje udzielane są na miejscu w siedzibie przy ul. Płockiej 45 pok. 16 w godz. 7.30 do 14.30 oraz pod numerem telefonu: (54) 413 71 92 wew. 54.

Ulotka Europejskiego Tygodnia Szczepień 2017

Organizację szczepień ochronnych w Polsce, w tym zasady przeprowadzania szczepień ochronnych, mechanizmy ich finansowania, rodzaje szczepień ochronnych oraz katalog szczepień obowiązkowych i zalecanych reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia wykonawcze do niej. Realizacja szczepień ochronnych odbywa się zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO), który jest ogłaszany corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 31 października roku poprzedzającego wykonanie tego programu. Program Szczepień Ochronnych składa się z części obejmujących: szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku, szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie oraz szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Koszt szczepień obowiązkowych jest pokrywany z budżetu państwa. Szczepienia zalecane finansowane są w całości przez osobę poddawaną szczepieniu.

Aktualny Program Szczepień Ochronnych