Szkolenie w zakresie HIV/AIDS i uzależnień od substancji psychoaktywnych

W dniach 15 i 16.05.2017 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku odbyło się szkolenie pedagogów szkolnych oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Włocławka i powiatu włocławskiego, w zakresie profilaktyki  HIV/AIDS i uzależnień od środków psychoaktywnych. Celem szkolenia było m.in. uwrażliwienie na problematykę HIV/AIDS i  problematykę uzależnień, wzbogacenie warsztatu pracy z młodzieżą oraz uświadomienie konieczności systemowego podejścia do profilaktyki. Sytuację epidemiologiczną w zakresie HIV/AIDS przedstawiła Ewa Karbowska z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  PSSE we Włocławku, natomiast warsztaty poprowadziła dr Anna  Grabowska – Dąbek doświadczony pedagog, specjalista ds. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS. Uczestnicy szkolenia otrzymali  materiały informacyjno-edukacyjne w zakresie omawianych tematów, w tym scenariusze zajęć profilaktycznych do przeprowadzenia z młodzieżą.