Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maja 2017 r.

Światowy Dzień bez Tytoniu -31 maja, obchodzony jest od 1987 roku. W br. na świeciebędzie obchodzony pod hasłem: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju” (tytuł oryg.: Tobacco – a threat to development). Głównym przesłaniem tegorocznej kampanii jest wykazanie zagrożenia jakie przemysł tytoniowy stwarza dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli oraz zaproponowanie środków, które rządy i społeczeństwa powinny podjąć w celu promowania zdrowia i rozwoju poprzez skonfrontowanie się z globalnym kryzysem tytoniowym. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadomić i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie zostaną podjęte pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad 8 milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety.

W związku z tym, tego dnia szczególnie należy przypominać i wzmóc wysiłki na rzecz ograniczenia używania wyrobów tytoniowych. Podejmowane działania mają na celu uświadomić i ostrzegać przed skutkami zdrowotnymi czynnego i biernego palenia tytoniu, podnosić świadomość na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku przestrzegania palenia w miejscach użyteczności publicznej.

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu 31 maja 2017 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, ul. Kilińskiego 16 będzie funkcjonował punkt informacyjno-edukacyjny, w którym udostępnione będą materiały oświatowe dot. zdrowia, w tym tematyki antynikotynowej, będzie można dowiedzieć się o wpływie dymu tytoniowego na organizm człowieka, a osoby palące tytoń będą mogły poddać się badaniu na obecność tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przypomina o zakazie palenia tytoniu w miejscach publicznych jednocześnie informuje, że w myśl ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zakaz palenia w miejscach publicznych dotyczy również papierosów elektronicznych. Wszyscy palący e-papierosy muszą przestrzegać zakazów, do których muszą stosować się palacze zwykłych papierosów.

 

Narada  dot. lokalnych przedsięwzięć w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu – 31 maja 2017 r. oraz działań profilaktycznych w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz profilaktyki uzależnień na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.