Happening ph. „Bezpieczne wakacje”

W dniu 8 czerwca br.  w auli  III  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku odbył się happening w ramach projektu „Bezpieczne wakacje” z udziałem młodzieży III LO i innych zaproszonych szkół. Pracownicy PSSE we Włocławku na stoisku informacyjno - edukacyjnym  zaprezentowali  ofertę materiałów oświatowych dotyczących zdrowego stylu  życia, w tym profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Uczestnicy happeningu mogli poddać się m.in badaniu smokerlyzerem na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Dużym zainteresowaniem cieszył się test z użyciem narkogogli (specyficznych okularów), który pokazywał  jak zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków może przyczynić się do niepożądanych skutków po zażyciu środków psychoaktywnych.