Podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem: „Dinek walczy z dymem”

Konkurs ogłosił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku. Adresowany był do dzieci 5 i 6 letnich (wspieranych przez rodziców, dziadków, rodzeństwo itp. ) z przedszkoli i  szkół  podstawowych, które realizują program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. W konkursie wzięło udział 12 placówek (4 przedszkola i 8 szkół podstawowych) z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego. Dostarczono 77 prac plastycznych, które komisja konkursowa w składzie 4 osobowym, oceniła w dniu 30.05.2017 r.

Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu, w tym przekaz merytoryczny oraz estetykę prac postanowiono wyłonić 6 laureatów, którymi są:

Hubert Ludwikowski – Szkoła Podstawowa SPSK w Modzerowie

Adam Janke – Szkoła Podstawowa nr 7  we Włocławku

Ania Hałucha – Przedszkole Publiczne nr 8 we Włocławku 

Kasia Popowicz – Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku

Zosia Ruczewska – Przedszkole Publiczne nr 8 we Włocławku

Zuzia Mańkowska – Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie dziękuje wszystkim, którzy nadesłali prace na konkurs.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbyło się w dniu 21.06.2017 r. w Przedszkolu Publicznym nr 8 we Włocławku przy ulicy Targowej 3.

Nagrodzone prace:

Hubert Ludwikowski z babcią
Szkoła Podstawowa SPSKw Modzerowie

Adam Janke z mamą
Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku

Ania Hałucha z mamą
Przedszkole Publiczne nr 8
we Włocławku

 

Kasia Popowicz z mamą
Szkoła Podstawowa nr 14
we Włocławku

 

Zosia Ruczewska z mamą
Przedszkole Publiczne nr 8 we Włocławku

 

Zuzia Mańkowska z rodziną
Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu