Planeta zdrowia - doświadcz wiecej

22 lipca br.  w Centrum kultury „Browar B” we Włocławku odbył się piknik edukacyjny ph.” Planeta zdrowia – doświadcz więcej”  z udziałem mieszkańców miasta, w tym dzieci i  młodzieży. Pracownicy PSSE we Włocławku na stoisku informacyjno - edukacyjnym  zaprezentowali  ofertę materiałów oświatowych dotyczących zdrowego stylu  życia, w tym profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Zorganizowano również konkurs wiedzy o zdrowy stylu życia dla najmłodszych uczestników pikniku, laureatom  wręczono nagrody i upominki. Uczestnicy happeningu mogli poddać się m.in badaniu smokerlyzerem na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Dużym zainteresowaniem cieszył się test z użyciem narkogogli (specyficznych okularów), który pokazywał  jak zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków może przyczynić się do niepożądanych skutków po zażyciu środków psychoaktywnych.