INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W MIEJSCACH WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWEK I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO W SEZONIE LETNIM 2017

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, iż w sezonie letnim 2017 na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego zostało zorganizowanych 6 miejsc wykorzystywanych do kąpieli, zlokalizowanych na jeziorach: Czarnym, Wikaryjskim, Lubieńskim, Chodeckim, Borzymowskim (Choceńskim)  i  Chełmica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.  w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602) informuje o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na nadzorowanym terenie:

Miasto/Gmina

Nazwa akwenu kąpieliskowego

Nazwa miejscowości kąpieliskowej

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Data wydania oceny

Organizator

Czas trwania sezonu kąpielowego

miasto Włocławek

Jezioro Czarne

Włocławek

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku,  Al. Chopina 8

87-800 Włocławek

sezon kąpielowy

zakończony z dniem

3 września 2017 r.

gmina Włocławek

Jezioro Wikaryjskie

Warząchewka Polska

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku,  Al. Chopina 8

87-800 Włocławek

sezon kąpielowy

zakończony z dniem

3 września 2017 r.

Chodecz

Jezioro Chodeckie

Chodecz

 

 

Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2

87-860 Chodecz

sezon kąpielowy

zakończony z dniem

31 sierpnia 2017 r.

Fabianki

Jezioro Chełmica

Chełmica- Cukrownia

 

 

 

 

Gmina Fabianki

Fabianki 4

87-811 Fabianki

sezon kąpielowy

zakończony z dniem

29 sierpnia 2017 r.

Lubień Kujawski

Jezioro Lubieńskie

Lubień Kujawski

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

ul. Wojska Polskiego 29

87-840 Lubień Kujawski

sezon kąpielowy

zakończony z dniem

26 sierpnia 2017 r.

Choceń

Jezioro Borzymowskie

(Choceńskie)

Choceń

ul. Jeziorna

 

 

 

 

 

LAUER Langa Witold

 Brzozie 53 lok. A

87-313 Brzozie

sezon kąpielowy

zakończony z dniem

31 sierpnia 2017 r.

 

Przez cały sezon kąpielowy będzie prowadzony nadzór nad jakością wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty. Aktualne informacje o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli znajdują się na tablicach informacyjnych miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz na stronie internetowej PPIS we Włocławku (http://www.pssewloclawek.pl w zakładce: jakość wody).

Wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk na terenie Polski wraz z aktualnymi informacjami m. in. dotyczącymi przydatności wody do kąpieli znajduje się w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: www.sk.gis.gov.pl.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, iż zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej wykaz kąpielisk został zamieszczony w dniu 14 czerwca 2017 r. na stronie European Environment Information and Observation Network  (http://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/bwd/colwudheq/envwudhrg/).