KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOWAL ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z WODOCIĄGU GRABKOWO

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WODOCIĄGU GRABKOWO  Z DNIA 29.09.2017 r.

WÓJTA GMINY KOWAL UL. PIWNA 33, 87-820  KOWAL

WYDANY W UZGODNIENIU

Z PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM WE WŁOCŁAWKU

WAŻNA  INFORMACJA  DLA  WSZYSTKICH  KORZYSTAJĄCYCH Z WODOCIĄGU

 

Woda z wodociągu  Grabkowo gm. Kowal zaopatrującego  w wodę ok. 1664 osób  -  mieszkańców  9 miejscowości: Grabkowo, Bogusławice, Dąbrówka, Dobrzelewice, Kępka Szlachecka, Strzały, Unisławice, Więsławice, Więsławice  - Parcele oraz  Miejsce Obsługi Pasażerów przy autostradzie A1 Lubień Północny może być używana do spożycia bez ograniczeń.

 

W próbkach wody pobranych w dniach 25.09. 2017 r. i  26.09.2017 r. w monitorowanych punktach  nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli,  enterokoków oraz nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie  mikroorganizmów w 22±20C po 72 h. Biorąc pod uwagę powyższe, woda z wodociągu Grabkowo spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

 

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Kowalu, ul. Piwna 33,  87-820 Kowal, numer telefonu (czynny całą dobę)  531419436  lub   884797009

Ocena jakości wody