KOMUNIKAT DLA KORZYSTAJĄCYCH Z WODOCIĄGU MOP LUBIEŃ POŁUDNIE

  

KOMUNIKAT Z DNIA 30.09.2017 r.

DOTYCZĄCY WODOCIĄGU NALEŻĄCEGO DO CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.  UL. PUŁAWSKA 86, 02-603 WARSZAWA  ZLOKALIZOWANEGO W MOP LUBIEŃ POŁUDNIE PRZY AUTOSTRADZIE A1

 W MIEJSCOWOŚCI SZEWO 51 B GM. LUBIEŃ KUJAWSKI   

WYDANY W UZGODNIENIU

Z PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM WE WŁOCŁAWKU

WAŻNA  INFORMACJA  DLA  WSZYSTKICH  ODBIORCÓW

 

Woda z wodociągu należącego do Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa zlokalizowanego w MOP Lubień Południe przy autostradzie A1 zaopatrującego pracowników firm zlokalizowanych na MOP: stacji  paliw CIRCLE K, pracowników KFC oraz podróżnych  może być używana do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.

W próbkach wody pobranych w dniach 25.09. 2017 r. i  27.09.2017 r. w monitorowanych punktach  nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków oraz nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22±20C po 72 h.

Biorąc pod uwagę powyższe, woda z wodociągu należącego do Circle K Polska Sp. z o. o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, zlokalizowanego w MOP Lubień Południe przy autostradzie A1 spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

 

Prosimy przekazać tę informację pracownikom i podróżnym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Stacji Circle K Polska Sp. z o.o., numer telefonu 697 716 134

Ocena jakości wody