KOMUNIKAT DLA KORZYSTAJĄCYCH Z WODY Z WODOCIĄGU ANWIL S.A.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WODOCIĄGU ZAKŁADOWEGO NALEŻĄCEGO DO ANWIL S.A. UL. TORUŃSKA 222, 87-800 WŁOCŁAWEK  Z DNIA 19.10.2017 r.

WYDANY W UZGODNIENIU

Z PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM WE WŁOCŁAWKU

WAŻNA  INFORMACJA  DLA  WSZYSTKICH  ODBIORCÓW

 

Woda z wodociągu zakładowego należącego do Anwil S.A. ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek  może być używana do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.

W próbkach wody pobranej w dniach 13.10. 2017 r. i  16.10.2017 r. w monitorowanych punktach  nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków oraz nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22±20C po 72 h.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, woda z wodociągu należącego do Anwil S.A. ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

  

Prosimy przekazać tę informację pracownikom.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Mistrzem Wydziału Gospodarki Wodnej EG Anwil S.A. ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek, numer telefonu 723 668 858 lub 54 237 20 78

Ocena okresowa