KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOWAL ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z WODOCIĄGU NAKONOWO

  

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WODOCIĄGU NAKONOWO  Z DNIA 19.10.2017 r.

WÓJTA GMINY KOWAL UL. PIWNA 33, 87-820  KOWAL

WYDANY W UZGODNIENIU

Z PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM WE WŁOCŁAWKU

WAŻNA  INFORMACJA  DLA  WSZYSTKICH  KORZYSTAJĄCYCH Z WODOCIĄGU

 

Woda z wodociągu  Nakonowo gm. Kowal zaopatrującego  mieszkańców miejscowości Nakonowo, Gołaszewo i część mieszkańców Przydatków Gołaszewskich (przy drodze wojewódzkiej nr 265)  może być używana do spożycia bez ograniczeń.

 

W próbkach wody pobranych w dniach 13.10.2017 r. oraz 16.10.2017 r. w monitorowanych punktach  nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli,  enterokoków oraz nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie  mikroorganizmów w 22±20C po 72 h. Biorąc pod uwagę powyższe, woda z wodociągu Nakonowo spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że mieszkańcy miejscowości Nakonowo, Gołaszewo i Przydatków Gołaszewskich zaopatrywani w  wodę z wodociągu Nakonowo korzystają aktualnie z wody surowej, w związku z tym mogą wystąpić zmiany organoleptyczne wody (barwy, smaku, zapachu). 

 

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Kowalu, ul. Piwna 33,  87-820 Kowal, numer telefonu (czynny całą dobę)  531419436  lub   884797009

Ocena okresowa