Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)

Zarówno w kraju jak i  województwie Kujawsko – Pomorskim od początku roku obserwowany jest wzrost zachorowań  na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Przyczyną wzrostu zachorowań może być trwające od 2016 r. w Europie ognisko WZW typu A, w którym zachorowania dotyczą głównie mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (tzw. MSM). Powodem notowanego obecnie wzrostu liczby zachorowań może być również bardzo niska w poprzednich latach zapadalność na WZW A, skutkująca niską odpornością naturalną populacji.
Wirusowe zapalenie  wątroby typu A tzw. żółtaczka pokarmowa to choroba wywoływana przez  wirus (HAV), który powoduje stan zapalny wątroby. Źródłem zakażenia i rezerwuarem jest człowiek. Zakażenie szerzy się głównie drogą pokarmową przez zakażone produkty żywnościowe i wodę. Osoby zakażone wydalają wirusa z kałem.

Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową głównie w wyniku spożycia: skażonej wody, kostek lodu, owoców, warzyw, owoców morza i innych produktów zanieczyszczonych fekaliami zawierającymi wirusy HAV.
Do zakażenia może dojść również poprzez kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nie umyte po wyjściu z toalety ręce) lub  kontakty seksualne z osobą zakażoną (najczęściej dotyczy homoseksualnych mężczyzn). Okres wylęgania (czas od momentu zakażenia do chwili wystąpienia objawów choroby) 15-50 dni, średnio 30 dni. Wirusy HAV pojawiają się w kale osoby zakażonej 1-2 tygodnie przed wystąpieniem objawów do około  1 tygodnia po ich wystąpieniu.
Objawy WZW A:
I faza (trwa ok. 1 tygodnia) - objawy grypopodobne (ogólne rozbicie, bóle mięśni, stawów, kości, gorączka), objawy żołądkowo jelitowe (nudności, wymioty, luźne stolce)
II faza (trwa do kilku tygodni) - żółtaczkowa (powiększenie wątroby, ból w prawym podżebrzu, zażółcenie skóry i twardówki gałki ocznej, ciemny mocz, jasne odbarwione stolce, wzrost aktywności enzymów wątrobowych (ASPAT i ALAT).
Zapobieganie i zwalczanie:
- zaopatrzenie w dobrą pod względem sanitarnym wodę i żywność
- usuwanie nieczystości płynnych i stałych w sposób niebudzący obaw zakażenia ludzi i środowiska
- przestrzeganie zasad higieny osobistej
- dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety i przed przyrządzaniem i spożywaniem posiłków
- przygotowywanie posiłków z zachowaniem zasad higieny (właściwa obróbka termiczna potraw,  przeprowadzanie zabiegów mycia i dezynfekcji miejsc  i sprzętów mogących  stanowić źródło  zakażania).
Jedyną szybką i skuteczną metodą zapobiegania chorobie jest szczepienie ochronne, które zapewnia długotrwałą odporność, szczególnie zalecane dla osób podróżujących po świecie.