Spotkanie edukacyjne w zakresie zapobiegania zakażeniom HBV i HCV

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w dniu 14.10.2017r. wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym dotyczącym profilaktyki, diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Organizatorem spotkania był Urząd Miasta Włocławek w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń wzw B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego przez Urząd Marszałkowski we współpracy z samorządami lokalnymi w tym Miasto Włocławek. Spotkanie odbyło się w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 20. Mieszkańcy miasta Włocławka korzystali z badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAG i na obecność przeciwciał anty-HCV. Następnie mogli wysłuchać wykładu poprowadzonego przez lekarza z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Bydgoszczy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku przygotowała stoisko z materiałami informacyjno-edukacyjnymi. Prowadzono rozdawnictwo ulotek oraz planów higieny  dla właścicieli salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu.