Informacje o potencjalnych i istniejących zagrożeniach dla zdrowia publicznego występujących w Europie i innych regionach świata na podstawie bieżących raportów Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

1. Gorączka Zachodniego Nilu
od stycznia do 19 października 2017 r. w Europie, w takich krajach EU jak: Rumunia (62), Włochy (54), Grecja (48), Chorwacja (5), Austria (4) i Bułgaria (1) odnotowano łącznie 193 przypadki. 68 przypadków odnotowano w krajach sąsiednich takich jak: Serbia (46), Turcja (5) i Izrael (17). Zmarło łącznie 20 osób. Ponadto, w systemie zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt (ADNS) notowano zachorowania u koniowatych.

2. Chikunqunia

do 13 października 2017 r. we Włoszech odnotowano łącznie 358 przypadków, przenoszonej przez komary choroby wirusowej chikunqunia. 17, niepowiązanych z tymi zachorowaniami, przypadków odnotowano we Francji. Zachorowania wywołane zostały przez inne linie wirusów.

3. Grypa sezonowa
Od początku października, jak zwykle dla tej pory roku, we wszystkich 39 krajach raportujących, odnotowano niską aktywność wirusów grypy.

4. Legioneloza w Palma Nova (Majorka) w Hiszpanii
Od 11 września do 7 października 2017 r. odnotowano 18 przypadków legionelozy, w tym jeden śmiertelny: 14 z Wielkiej Brytanii, 2 z Francji, 1 z Danii, 1 z Republiki Czeskiej. Dodatkowo odnotowano 1 zachorowanie u pracownika hotelu w Palma Nova. Potwierdzono 17 zachorowań, wszystkie są powiązane z pobytem w hotelach w Palma Nova. W związku z powyższym ECDC zaleca zgłaszanie się do lekarza, turystów przebywających w Palma Nova od 10 października lub później, u których wystąpiły objawy ze strony układu oddechowe w ciągu dwóch tygodni od powrotu z Palma Nova.

5. Dżuma na Madagaskarze
od sierpnia 2017 r. na Madagaskarze odnotowuje się wzrost zachorowań na dżumę wśród ludzi. W dniu 11 września 2017 r. wystąpił pierwszy przypadek śmiertelny. Rząd Madagaskaru poinformował WHO o epidemii 13 września. Od 1 sierpnia do 19 października zanotowano łącznie 911 przypadków dżumy. W tym okresie zmarło na nią 95 osób. Charakterystyczna dla obecnej epidemii jest przewaga dżumy w formie płucnej. Dżuma jest chorobą endemiczną na górskich obszarach Madagaskaru i co roku obserwowane są przypadki zachorowań i zgonów. W tym roku choroba po raz pierwszy rozprzestrzeniła się poza tradycyjne obszary swego występowania i dotknęła gęsto zaludnione tereny, w tym stolicę kraju.

6. Grypa ptaków A (H7N9) u ludzi w Chinach
od lutego 2013 roku do 7 września 2017 r., zgłoszono 1 562 przypadki zachorowań u ludzi w Chinach oraz 3 zawleczone przypadki: jeden w Malezji i dwa w Kanadzie. Z powodu zakażenia zmarło łącznie 568 osób. Większość ostatnio zgłoszonych zachorowań u ludzi jest związana z ekspozycją na zakażony drób lub przebywanie w skażonym środowisku (np. na targowiskach, gdzie żywy drób jest sprzedawany).

 

Więcej szczegółowych informacji na temat chorób zakaźnych występujących w różnych regionach świata oraz komunikaty – ostrzeżenia związane z podróżowaniem dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczegóły bieżących raportów o zagrożeniach dla zdrowia publicznego – na stronie internetowej ECDC.