Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie grypy.

Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że od 07 do 15 listopada 2017 roku zgłoszono 143 przypadki grypy i zachorowań grypopodobnych (w tym 76 przypadków odnotowano w powiecie i 67 w mieście) spośród których 69 (48%) dotyczyło dzieci do 14 roku życia (43 z powiatu i 26 z miasta). Nie zarejestrowano przypadków potwierdzonych laboratoryjnie. W analogicznym okresie sprawozdawczym w 2016 roku zgłoszono 397 przypadków, spośród których 174 (44%)dotyczyło dzieci do 14 roku życia.

W sezonie epidemicznym 2017/2018 od 1 października 2017 do 15 listopada 2017  zgłoszono ogółem 1136 przypadki, w analogicznym okresie w sezonie 2016/2017 odnotowano 1486 przypadków.

 

Występująca sezonowo wysoka zapadalność na grypę i infekcje grypopodobne oraz duża zmienność genetyczna wirusa grypy, wymaga stałego nadzoru i monitorowania sytuacji epidemiologicznej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przypomina, że najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przeciwko grypie są sezonowe szczepienia zalecane zwłaszcza osobom z obniżoną odpornością i cierpiącym na przewlekłe choroby.  W okresie zwiększonej częstotliwości zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne szczególnie ważna jest również stała dbałość o higienę: częste mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu,  kichania, unikanie masowych zgromadzeń, kontaktów z osobami chorymi oraz niepotrzebnego dotykania powierzchni w miejscach publicznych.

W razie wystąpienia objawów choroby należy udać się do lekarza, bowiem nieleczona grypa może prowadzić do groźnych powikłań.

Materiały informacyjne:

Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce 

Film promujący profilaktykę grypową

List intencyjny do podmiotów leczniczych

Do pobrania:   ulotka grypa – starsi ludzie

                     ulotka grypa – kobiety w ciąży

                     ulotka grypa – pracownicy medyczni