Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że jak co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Dzień ten został ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Celem jest podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Zaprzestania ich nieuzasadnionego przyjmowania, a także zachęcanie pacjentów do ściślejszego stosowania się do zaleceń lekarskich dotyczących odpowiedniego sposobu ich przyjmowania. Stosowanie antybiotyków wyłącznie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść. W 2017 r. głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, jest propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych. Edukacyjny wymiar obchodów Dnia Wiedzy o Antybiotykach dotyczy zatem nie tylko pacjentów, ale również lekarzy.

Antybiotyki nie są lekiem na zakażenia wywołane wirusami, na przykład przeziębienie lub grypę. Antybiotyki są skuteczne jedynie w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Rozpoznanie rodzaju zakażenia i decyzja o ewentualnej konieczności zastosowania antybiotyków może zostać podjęta jedynie przez lekarza medycyny. Stosowanie antybiotyków powoduje, że bakterie stają się oporne, w związku z czym ważne jest, by nie przyjmować antybiotyków z niewłaściwych powodów lub w nieodpowiedni sposób. Antybiotyki należy przyjmować wyłącznie wtedy, gdy zostaną one przepisane przez lekarza. Należy przestrzegać zaleceń lekarza w sprawie sposobu przyjmowania antybiotyków, aby mogły być one skuteczne również w przyszłości. Nie należy zachowywać niewykorzystanych antybiotyków. W przypadku otrzymania większej ilości dawek niż przepisana należy zapytać farmaceutę o sposoby postępowania z niewykorzystanym lekiem.

Więcej informacji www.antybiotyki.edu.pl