Szkolenie dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania zakażeniom HCV

W dniu 05.12.2017 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, odbyło się szkolenie dla pielęgniarek z Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku. Szkolenie było kontynuacją działań w ramach Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” realizowanego w latach 2012 – 2016, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Uczestników szkolenia powitała p. Magdalena Fejdowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, która podkreśliła potrzebę edukacji w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych. Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia p. Ewa Karbowska przypomniała cele i  założenia Projektu KIK/35. Następnie  uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu pt. „Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym ze szczególnym uwzględnieniem HBV i HCV”, który wygłosiła p. Beata Świerczyńska specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego. W sali wykładowej wyeksponowano materiały informacyjno - edukacyjne (plany higieny, ulotki) dotyczące profilaktyki zakażeń HCV opracowanych w ramach Projektu. W szkoleniu udział wzięły 22 osoby.