Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie grypy.

Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że od 01 do 07 kwietnia 2018 roku zgłoszono 93 przypadki grypy i zachorowań grypopodobnych, (w tym 44 przypadki odnotowano w powiecie i 49 w mieście) spośród których 34 (37%) dotyczyło dzieci do 14 roku życia (21 z powiatu i 13 z miasta).Nie zarejestrowano przypadków potwierdzonych laboratoryjnie.

 W analogicznym okresie sprawozdawczym w 2017 roku zgłoszono 51 przypadków, spośród których 27 (53%)dotyczyło dzieci do 14 roku życia.

W sezonie epidemicznym 2017/2018 od 1 października 2017 do 7 kwietnia 2018  zgłoszono ogółem 6483 przypadki, w analogicznym okresie w sezonie 2016/2017 odnotowano 7655 przypadków.

 

Występująca sezonowo wysoka zapadalność na grypę i infekcje grypopodobne oraz duża zmienność genetyczna wirusa grypy, wymaga stałego nadzoru i monitorowania sytuacji epidemiologicznej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przypomina, że najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przeciwko grypie są sezonowe szczepienia zalecane zwłaszcza osobom z obniżoną odpornością i cierpiącym na przewlekłe choroby.  W okresie zwiększonej częstotliwości zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne szczególnie ważna jest również stała dbałość o higienę: częste mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu,  kichania, unikanie masowych zgromadzeń, kontaktów z osobami chorymi oraz niepotrzebnego dotykania powierzchni w miejscach publicznych.

W razie wystąpienia objawów choroby należy udać się do lekarza, bowiem nieleczona grypa może prowadzić do groźnych powikłań.

Materiały informacyjne:

Film promujący profilaktykę grypową

List intencyjny do podmiotów leczniczych

Do pobrania:   ulotka grypa – starsi ludzie

                     ulotka grypa – kobiety w ciąży

                     ulotka grypa – pracownicy medyczni