1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra ogłoszonym przez p. Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

TORNISTRY SZKOLNE - ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przypomina, że waga tornistra ucznia nie powinna przekraczać 10-15% masy jego ciała. Nadmierne obciążenie tornistrem może powodować bóle pleców, zmniejszać pojemność płuc, sprzyjać nieprawidłowej statyce ciała i skrzywieniom kręgosłupa.

Na przekroczenie wagi tornistrów wpływają następujące czynniki:

  1. obciążenie podręcznikami i zeszytami oraz przedmiotami nie związanymi bezpośrednio z programem nauczania, noszenie słowników, zabawek, pamiętników
  2. waga pustego tornistra (w zależności od rodzaju materiału)
  3. niewystarczający nadzór rodziców i nauczycieli nad zawartością tornistrów

Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji). Wskazana jest współpraca dyrektorów szkół z nauczycielami, rodzicami i personelem medycznym w tym obszarze. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) dyrektor w pomieszczeniach szkoły lub placówki ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.