Festyn pod hasłem „Sport na zdrowie"

W dniu 30.09.2018 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku wzięli udział w osiedlowym  festynie pod hasłem „Sport na zdrowie" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” dla mieszkańców Nowej Wsi. Celem spotkania było promowanie zdrowego stylu życia. Pracownicy PSSE przygotowali stoisko informacyjno-edukacyjne, w którym uczestnicy festynu mogli zasięgnąć porad na temat: zdrowego odżywiania, znaczenia aktywności fizycznej,  profilaktyki chorób zakaźnych, odkleszczowych, profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, czy jak zerwać z nałogiem palenia tytoniu.

Mieszkańcy mieli możliwość sprawdzenia poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera oraz próby przejścia slalomem bez potrącenia pachołków w okularach tzw. narkogolach, dzięki którym można zobaczyć jak wygląda świat po użyciu środków psychoaktywnych. Rozpowszechniane były materiały oświatowe i edukacyjne na temat zdrowia.