Konkurs na hasło promujące zdrowy styl życia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Włocławka i powiatu włocławskiego do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie na HASŁO PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA. Celem konkursu jest wzrost zainteresowania uczniów  zasadami  zdrowego  stylu  życia,  a  tym samym  zwiększenie  ich  wiedzy i  świadomości w powyższym zakresie oraz pozyskanie cennych pod względem edukacyjnym haseł promujących zasady zdrowego stylu życia. Prace konkursowe należy nadesłać zgodnie z regulaminem do 12.12.2018 r. na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz.

 

Do pobrania

1.  Regulamin konkursu:

     załącznik nr 1

     załącznik nr 2

     załącznik nr 3

2.  Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło
     18 roku życia