XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

W dniu 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a we Włocławku odbył się etap rejonowy XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia, którego głównym organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż. Do współudziału w organizacji etapu rejonowego ww. olimpiady włączyła się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.


Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. W etapie rejonowym uczestniczyło 18 uczniów ze szkół  podstawowych (klas gimnazjalnych) i szkół średnich. Zadaniem ich było odpowiedzieć na 30 pytań testowych. Zgodnie z regulaminem nad poprawnością merytoryczną przebiegu etapu rejonowego czuwała komisja oceniająca, w skład której wszedł pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE we Włocławku. Komisja wyłoniła laureatów olimpiady. Do etapu wojewódzkiego olimpiady zakwalifikowano 2 uczniów – 1 reprezentanta szkoły podstawowej i 1 przedstawiciela szkoły średniej.