Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny pt. „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe w dotychczas zrealizowanych dwóch edycjach konkursu, polegało na opracowaniu i zrealizowaniu projektu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnień.
W tym roku w celu wzbudzenia większego zainteresowania młodzieży konkursem, zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Na etap powiatowy prace konkursowe należy przesłać zgodnie z regulaminem do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, ul. Kilińskiego 16 do 15 kwietnia 2019 r.

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisje konkursową na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019 r. w Warszawie.
Szczegółowe informacje na temat konkursu  w załączonym regulaminie.

 

- Regulamin konkursu „Szkoła wolna od używek”

- Zał. nr 1. Deklaracja uczestnictwa

- Zał. nr 2. Formularz zgłoszeniowy szkoły

- Zał. nr 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej

- Zał. nr 4. Zgoda na udział w konkursie  i wykorzystanie wizerunku dziecka