KOMUNIKAT Z DNIA 01.04.2019 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU DOTYCZĄCY WODOCIĄGU KOWAL

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 28.03.2019 r.
z wodociągu Kowal, zaopatrującego w wodę mieszkańców  miasta Kowal, stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. W jednej próbce stwierdzono ponadto obecność bakterii grupy coli w liczbie 2 jtk w 100 ml wody. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności Escherichia coli, ani enterokoków. 

Trwają dalsze prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). W związku z prowadzonym chlorowaniem wody może nastąpić zmiana zapachu, smaku i barwy wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu Kowal zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta Kowal i wprowadził ograniczenie w korzystaniu z niej.

Uwaga: Wodę należy gotować przez  minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda używana do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców
i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Kowal ul. Piwna 24, 87-820 Kowal , telefon:   605-852-302, 602-592-487.