Do pobrania

Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich

Ankieta zwrotna dla klienta

Zlecenie na badanie środka spożywczego

Zlecenie badania wody (uwaga druk dwustronny)

Zlecenie na badanie wody z pływalni

Zlecenie na badanie środowiska pracy

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze wg rozporządzenia MZ

Wniosek o wpis do rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o wykreślenie z rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o potwierdzenie ważności decyzji PIS wymaganej dla wydania koncesji przez UM

Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP

Zasady systemu HACCP oraz GHP/GMP

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2017 zmienione Zarządzeniem Nr 8/2018) docx | pdf

Upoważnienie jednorazowe do odbioru dokumentacji medycznej (Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2017 zmienione Zarządzeniem Nr 8/2018) docx | pdf

Wniosek o udostępnienie dokumentacji niemedycznej  (Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017 zmienione Zarządzeniem Nr 9/2018) docx | pdf

Upoważnienie jednorazowe do odbioru dokumentacji niemedycznej (Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2017 zmienione Zarządzeniem Nr 9/2018) docx | pdf


SZCZEPIENIA OCHRONNE

Pismo w sprawie wzoru karty urodzenia i martwego urodzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.03.2018 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. poz.753)

Sprawozdanie z liczby kart uodpornienia

Sprawozdanie ze zużycia szczepionek

Analiza gospodarki szczepionkami

Upoważnienie do odbioru preparatów szczepionkowych

Zapotrzebowanie miesięczne na szczepionki oraz zasady właściwego przechowywania i transportu preparatów szczepionkowych

Stan magazynowy praparatów szczepionkowych

Program Szczepień Ochronnych na rok 2018 

Program Szczepień Ochronnych na rok 2019

Poliorix- ulotka

Imienny wykaz osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych (do sprawozdania z kart uodpornienia)

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie właściwego sposobu przekazywania kart uodpornienia z oddziału noworodkowego do podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub pomiędzy podmiotami leczniczymi w przypadku zmiany świadczeniodawcy.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności wystawiania przez lekarza przeprowadzającego szczepienie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym.

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niz BCG

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu BCG (przeciw gruźlicy)

Sprawozdanie MZ-55

 

ZAPOBIEGANIE ORAZ ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)


Wniosek o wydanie oceny jakości wody

Upoważnienie do odbioru wyników badań


Zalecenia dla producentów owoców i warzyw

5 kroków do bezpieczniejszej żywności