Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Po raz kolejny 18 listopada Europa obchodzić będzie Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Dzień ten został ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykachjest zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości zarówno społeczeństwa, polityków jak i profesjonalistów medycznych na temat niezwykle groźnego zjawiska, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki.

W b.r. szczególnie mocno podkreślony będzie problem niebezpieczeństwa samoleczenia antybiotykami. Więcej informacji na www.antybiotyki.edu.pl