Program profilaktyki chorób odkleszczowych ”Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

Kleszcze polowały na zwierzęta znacznie wcześniej niż wyewoluował człowiek. Pierwsze zapiski wskazujące na problemy z tymi pajęczakami pochodzą ze starożytnego Egiptu – już około 1550 lat przed naszą erą opisywano objawy gorączki kleszczowej. Dziś znanych jest ponad 870 gatunków kleszczy z których 19 stanowi część naszej rodzimej fauny. W Polsce najniebezpieczniejszy jest kleszcz pospolity, którego spotkać można na obszarze całego kraju. Gatunek ten wykazuje ogromną odporność na zmienne, często niekorzystne warunki otoczenia i doskonale radzi sobie w środowisku przekształcanym przez człowieka, np. w miastach. Coraz większy odsetek kleszczy może zarazić nas różnymi chorobami, dlatego warto wiedzieć o tych pajęczakach jak najwięcej, by móc się przed nimi obronić”. Kleszcz pospolity jest pasożytem bytującym na ponad stu różnych gatunkach ssaków, gadów i ptaków. Gdy tylko temperatura przekroczy 4-8o C, kleszcze stają się aktywne. W naszych szerokościach geograficznych oznacza to, że nawet w grudniu możemy być narażeni na ugryzienie. Łagodna zima oraz wilgotne lato sprzyjają wysokiej rozrodczości
i małej umieralności kleszczy, co powoduje zwiększenie tempa ich rozprzestrzeniania się.

Adresaci programu:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniowie klas I-III oraz I-VI szkoły podstawowej,
 • rodzice i opiekunowie,
 • kadra pedagogiczna,
 • pielęgniarki szkolne

 Cele  główne programu:

 • podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych,
 • poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym,
 • uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zdobywa wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych
  z ugryzieniem przez te pajęczaki,
 • poznaje sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • poznaje sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami,
 • uświadamia sobie potrzebę stosowania profilaktyki.

Liczba godzin:

 • jedna godzina dydaktyczna

Treści programowe:

 • Informacja na temat życia kleszczy (wygląd, rozmiar, występowanie),
 • Miejsca na ciele człowieka najbardziej narażone na ugryzienia kleszczy,
 • Sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • Metody zabezpieczania się przed wczepieniem kleszcza w ciało człowieka,
 • Prawidłowe postępowanie w przypadku ugryzienia przez kleszcza,
 • Ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi,
 • Choroby przenoszone przez kleszcze,
 • Profilaktyka chorób odkleszczowych.

Materiały do pobrania:

Plakat, Poradnik, Ulotka, Film - jak usunąć kleszcza?, Arkusz sprawozdawczo-ewaluacyjny szkoła, Arkusz sprawozdawczo-ewaluacyjny przedszkole

Kolorowanki: 1 2 3 4 5 6