Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”

Program edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”, adresowany do dzieci klas IV szkół podstawowych (grupa wiekowa 9-10 lat) to program stanowiący źródło rzetelnej wiedzy nt. zagadnień dotyczących palenia tytoniu i ukazujący korzyści wynikające z niepalenia papierosów. Forma programu pozwala na wzmacnianie poczucia własnej wartości, przygotowuje do świadomych wyborów w obszarze własnego zdrowia oraz sprzyja wyrażaniu własnych oczekiwań i opinii. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

Główny Inspektor Sanitarny wskazuje na fakt, że wg badań HBSC (Health Behaviour in School – Aged Children) z 2010 r. dzieci po raz pierwszy sięgają po papierosy w wieku 11 lat i poniżej (13,1%). Okres krytyczny, kiedy uczniowie próbują różnych używek przypada w wieku 9-10 lat. Badania CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) „Młodzież 2013” wskazują, że wśród młodzieży szkolnej 11-15 lat próby palenia podjęło 44%. Podejmowanie prób palenia tytoniu wzrasta z wiekiem, szczególnie pomiędzy 11 a 13 rokiem życia. Z uwagi na ten fakt Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie wraz z ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego opracował program, skierowany do uczniów i środowiska ucznia – nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Główne cele programu:

· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży

· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości 
  palenia papierosów

 

 Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

 

· podręcznik dla nauczyciela;

· zeszyt ćwiczeń dla ucznia;

· plakaty;

· ulotkę informacyjną dla rodziców;

· filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

 

W dniu 14.03.2018 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, odbyło się szkolenie dla koordynatorów i realizatorów programu edukacji antytytoniowej ph. ”Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych. Tematem spotkania było podsumowanie I edycji programu  w szkołach, a także omówienie celów i założeń przedsięwzięcia w bieżącym roku szkolnym.

 

Do pobrania:

Informacja z realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla klas IV klas szkoły podstawowej pt. "Bieg po zdrowie" w roku szkolnym 2017/2018