Przetargi poniżej 30 000 euro

 

 

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania 
ofert

Dodatkowe
informacje

Dokumentacja
przetargowa

Pytania Protesty Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019.

 

26.09.2018  10.10.2018 

 

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

 
  Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych.

 

15.06.2018  4.06.2018 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

 
   Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami:

1. Szkła laboratoryjnego z klasą dokładności– zadanie nr 1,

2. Innego szkła laboratoryjnego– zadanie nr 2.

 

15.05.2018  25.05.2018 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

 Pytanie_odpowiedź_1
   Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane
z nieprzewidzianymi zdarzeniami:

1. Preparatów diagnostycznych - lateks salmonella – zadanie nr 1. 

2. Surowic do aglutynacji szkiełkowej, biologiczne indykatory sterylizacji i preparatów diagnostycznych różnych – zadanie nr 2.

 

27.04.2018  11.05.2018 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

 Pytanie_odpowiedź_1    Wynik
 

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych fabrycznie nowych.

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wkładów drukujących i tonerów do drukarek.

 12.02.2018  23.02.2018

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

     Wynik
 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych gotowych, zgodnie z formularzem cenowym i wzorem umowy.

 10.04.2018  24.04.2018  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 Pytanie_odpowiedź 1

Pytanie_odpowiedź 2

   Wynik

 Włocławek, 2018-06-11

Klauzula informacyjna w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania umów procedowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

 

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia w ramach umowy zlecenia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy (osoba fizyczna) do wykonania prac remontowo-malarskich w obiektaach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

  1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
    a) remont pokojów nr 23 i WC w piwnicy w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.

     

 Włocławek, 2018-06-11

 

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia w ramach umowy zlecenia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy (osoba fizyczna) do wykonania prac remontowo-malarskich w obiektaach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

  1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
    a) remont pokojów nr 5, 9 (szatnia, WC-łazienka) i 43 w budynku położonym przy ul. Płockiej 45 we Włocławku.