Zapobieganie zakażeniom HCV


HCV to nazwa wirusa, który u prawie każdego zakażonego wywołuje przewlekłe zapalenie wątroby typu C. Wirus HCV stanowi bardzo poważne zagrożenie, gdyż może doprowadzić do marskości i raka wątroby, a tym samym do przedwczesnej śmierci. Szacuje się, że w Polsce ok. 200 tysięcy osób jest zakażonych wirusem HCV i o tym nie wie. Wirus HCV przenosi się głównie przez krew. Do zakażenia może dojść podczas zabiegu chirurgicznego lub innych czynności powodujących uszkodzenia skóry, wykonanych niedbale, przy użyciu źle wysterylizowanego sprzętu medycznego lub przyborów kosmetycznych.

Przeciwko wirusowi HCV do tej pory nie wynaleziono szczepionki. Jedyną metodą obrony przed wirusem jest unikanie sytuacji, w których może dojść do zakażenia. Sterylizacja narzędzi, używanie jednorazowego sprzętu i rękawiczek oraz bezpieczne wykonywanie zabiegów w znacznym stopniu zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa HCV.

 

Informacja dla salonów fryzjerskich

Informacja dla salonów kosmetycznych

Informacja dla salonów tatuażu

Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” -  prezentacja

Przewodnik po rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Filmy edukacyjne

 

List skierowany do kierowników i do innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych, zawierający przypomnienie przepisów regulujących obowiązki personelu medycznego w zakresie profilaktyki zakażeń, rekomendacje działań i propozycje źródeł aktualnej wiedzy nt. zapobiegania transmisji wirusów HCV, HBV i HIV.

Przeczytaj list