Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2014 „Choroby Wektorowe”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia - aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Każdego roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. 

Tematem przewodnim 2014 roku są choroby przenoszone przez wektory.

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę 

i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:

- rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę jak należy się
      chronić przed tymi chorobami;

-     władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;

-   podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne  należy
      podjąć;

-   władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory stają się problemem  zdrowotnym,  
      podjęły krok w celu ochrony ludności przed tymi chorobami.

 

 

Więcej informacji związanych z tematyką Światowego Dnia Zdrowia na stronach:

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/en/index.html

www.pssewloclawek.pl/pliki/promocja/bezpiecznewakacje/kleszcze%20-ulotka%20internet.pdf

www.pssewloclawek.pl/index.php/aktualności/100-jak-przygotowac-sie-do-egzotycznej-podrozy

www.malaria.com.pl

www.pssewloclawek.pl/index.php/aktualnosci/95-informacja-dla-lekarzy-w-sprawie-postepowania-z-przypadkami-goraczki-denga-2