Bezpieczne grzybobranie

Zbieranie grzybów w naszym kraju było i jest bardzo popularne, a spożywanie ich jest tradycyjnym zwyczajem żywieniowym polskiego społeczeństwa. Grzyby są chętnie spożywane przez ludzi ze względu na walory smakowe i zapachowe. Pobyt w lesie jest także bardzo dobrą formą aktywnego wypoczynku. Jednak w naszych lasach rośnie wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. Wśród nich występują trujące, jadalne i niejadalne. Szczególnie niebezpieczne są grzyby trujące, które mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych. Aby uniknąć tak poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia, należy zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy.

 

Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania


1. Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne  (warto korzystać z atlasów);

2. Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek;

3. Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia;

4. Unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas  gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie trujące np. Amanita  phalloides, Amanita verna mają przyjemny, słodkawy smak);

5. Zbierać grzyby w przewiewne koszyki, w żadnym przypadku w reklamówki foliowe, bo  powoduje to zaparzanie i przyspiesza psucie grzybów, nie przechowywać świeżych grzybów ani potraw z grzybów zbyt długo;

6. Nie należy zbierać grzybów  w okolicach będących skupiskiem odpadów, przy zakładach produkcyjnych, przy drogach o dużym natężeniu ruchu –  grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia;

7. Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu;

8. W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, można skorzystać z bezpłatnej porady grzyboznawcy w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włocławku, ul. Kilińskiego 16;

9. Nie podawać grzybów małym dzieciom, z jedzenia grzybów powinny zrezygnować osoby mające kłopoty z układem pokarmowym;

 

W przypadku wystąpienia nudności, bólów brzucha, biegunki, podwyższonej temperatury, po spożyciu grzybów, należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Pamiętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu życie.

 

Niektóre grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry

 

Z lewej - trujący muchomor, z prawej - smaczna czubajka kania.

 

 

 Muchomor sromotnikowy (trujący)                 Gołąbek  skromny(jadalny)

 Muchomor jadowity (trujący)                 Pieczarka bulwiasta (jadalny)

               Lisówka pomarańczowa  (niejadalny)           Pieprznik jadalny (kurka)

   Mleczaj wełnianka (trujący)                                Mleczaj rydz (jadalny)