Konkurs na prezentację multimedialną „Razem przeciw dopalaczom”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie pod hasłem „Razem przeciw dopalaczom”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej z zakresu profilaktyki zażywania dopalaczy. Do konkursu mogą być zgłaszane prace indywidualne, wcześniej nigdzie nie publikowane. Prace konkursowe należy przekazać do 30 października 2015 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, ul. Kilińskiego 16. Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

Do pobrania

- regulamin konkursu;

- oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu;

- zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie;

- zgoda na publikowanie, powielanie i udostępnianie prezentacji multimedialnej.