Sprawdzajmy co dzieci noszą w tornistrach/plecakach

Nadmierna waga tornistrów/plecaków noszonych przez dzieci wpływa negatywnie na kręgosłup, stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad  postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Należy zwrócić uwagę, iż na wagę tornistra z zawartością nie składa się tylko waga pustego tornistra i waga podręczników, zeszytów i zeszytów ćwiczeń. Na wagę składają się także przybory szkolne, przybory do zajęć plastycznych, a także przedmioty, które nie są związane z nauką (zabawki, przenośne gry komputerowe, albumy, butelki z napojami itp.). Bardzo często właśnie wszystkie te dodatkowo noszone przedmioty wpływają na przekroczenie właściwej wagi szkolnego tornistra/plecaka. W oparciu o badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia.

Aby dzieci nie uginały się pod ciężarem rodzice powinni:

  • codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów
  • zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru
  • podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć
  • ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole
  • kupować zeszyty w miękkich okładkach
  • zwracać uwagę na noszenie tornistra/plecaka na obu ramionach.

Należy także zwrócić uwagę na:

  • materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra
  • szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu
  • usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców
  • zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.