Konferencja pt. „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych”

19 października 2015 r. odbyła się  konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Parasol dla Życia oraz  Referat Zdrowia i Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek pt. „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych”. Spotkanie było częścią cyklu, objętego patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Honorowy patronat spotkania we Włocławku objął Prezydent Miasta Włocławek. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku aktywnie włączyła się w przebieg konferencji, jedną z prelekcji pt. „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” wygłosiła kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej  i Promocji Zdrowia.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy wydziałów zdrowia, urzędów gminnych i powiatowych z województwa kujawsko-pomorskiego, radni samorządowi oraz świadczeniobiorcy, lekarze, pielęgniarki zainteresowani tematyką szczepień ochronnych.