Ostrzeżenie o nadmiernym spożywaniu gorzkich pestek moreli

Ze względu na potencjalne ostre i długoterminowe toksyczne działanie wywołane przez cyjanek, Główny Inspektor Sanitarny odradza spożywanie gorzkich pestek moreli. Jeśli jednak konsument zdecyduje się na ich spożywanie, osoba dorosła nie powinna spożywać więcej niż 1-2 gorzkich pestek moreli w ciągu jednego dnia, gdyż większa dawka może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia.

 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1237 z dnia 7 lipca 2017 r. najwyższy dopuszczalny poziom cyjanowodoru w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli wynosi 20 µg/kg masy ciała/dzień. Poziom ten został ustalony przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - JECFA) na podstawie średniej zawartości jonu cyjankowego w pestce w ilości 0,5 mg.

Pestki moreli są używane do wzbogacania smaku żywności i napojów, w tym likierów oraz niektórych ciastek i ciast. Jednakże używa się ich w bardzo małych ilościach, co nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. W ostatnim czasie gorzkie pestki moreli są błędnie promowane jako posiadające działanie przeciwnowotworowe, co sprawiło, że niektórzy ludzie spożywają znacznie większe ilości tych produktów niż zwykle. Nie ma dowodów naukowych, potwierdzających że gorzkie pestki moreli są skuteczne w leczeniu raka, w związku z czym nie powinny być spożywane w celach leczniczych.

Pestki moreli to wewnętrzna część pestki świeżej moreli. Pestki mogą być gorzkie lub słodkie i zawierają zróżnicowane ilości substancji o nazwie amigdalina. Amigdalina należy do grupy naturalnych toksyn roślinnych zwanych glikozydami cyjanogennymi. Główne rośliny jadalne, w których występują glikozydy cyjanogenne to migdały, sorgo, maniok, fasola półksiężycowata, owoce pestkowe (jak morela czy brzoskwinia) i pędy bambusa. Wysokie poziomy amigdaliny były wykrywane w surowych gorzkich migdałach i gorzkich pestkach moreli (a także niejadalnych pestkach innych owoców, np. jabłek i wiśni). Spożycie gorzkich pestek moreli może stanowić ryzyko dla zdrowia, gdyż amigdalina w organizmie rozkłada się uwalniając cyjanowodór (HCN) w wyniku działania enzymów obecnych w pestkach (β-3-glukozydazy) i /lub poprzez hydrolizę w wyniku działania mikroflory jelitowej. Cyjanowodór jest szybko absorbowany i rozprowadzany przez organizm i może powodować poważne działania toksyczne w zależności od stężenia spożytej amigdaliny i innych czynników metabolicznych.

Ryzyko i stopień zatrucia mogą różnić się w zależności od ilości spożytego produktu i zawartej w nim amigdaliny. Objawy zatrucia cyjankiem to ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia psychiczne i ruchowe, sinica (niebieskawe zabarwienie skóry i błon śluzowych) z drgawkami i konwulsją, a w ciężkich przypadkach zatrzymanie akcji serca, śpiączka, a nawet śmierć.

Obecność cyjanowodoru w gorzkich pestkach moreli stanowi potwierdzone poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów w Unii Europejskiej (UE) i dlatego działania na poziomie UE będą rozpatrywane po uzyskaniu oceny ryzyka przygotowanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.