Światowy Dzień Zdrowia – 7.04.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że zbliża się Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Każdego roku WHO wybiera priorytetowy obszar ważny
z punktu widzenia zdrowia publicznego. W roku bieżącym tematem przewodnim jest powszechna opieka zdrowotna - uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej
ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ.

Jak informuje WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, „co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych”. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu albo muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem.

Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowia obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci.

Głównym założeniem obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2019 jest skupienie uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, które obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych przez całe życie od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną. Ten dzień jest jednym z wielu możliwości komunikowania się specjalistów w zakresie znaczenia równości
w usługach opieki zdrowotnej.  Pracownicy służby zdrowia będą mieli do odegrania ważną rolę w kampanii, pomagając decydentom w dziedzinie zdrowia poznać potrzeby ludzi w zakresie opieki, zwłaszcza na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia:
https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2019/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2019
https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day