KOMUNIKAT Z DNIA 10.04.2019 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU DOTYCZĄCY WODOCIĄGU GLIZNOWO GM. LUBIEŃ KUJAWSKI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w dniach  01.04.2019 r. i 04.04.2019 r. po przeprowadzeniu działań naprawczych pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody z wodociągu Gliznowo gm. Lubień Kujawski zaopatrującego mieszkańców wsi Gliznowo. W jednej próbce wody pobranej w dniu 04.04.2019 r. stwierdzono  podwyższoną  wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, ani enterokoków.  Woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Trwają dalsze prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez  minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda używana do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców
i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29,

87-840  Lubień Kujawski, telefon:   602 232 991 lub 54 284 30 31