KOMUNIKAT Z DNIA 08.05.2019 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU CHODECZ UJĘCIE W CHODCZU GM. CHODECZ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w badaniach wody pobranej z wodociągu Chodecz ujęcie w Chodczu  gm. Chodecz zaopatrującego mieszkańców 7 miejscowości: Ignalin, Zalesie, Kubłowo, Florkowizna, Kromszewice, Prosno i Psary,  stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace prowadzone przez zarządzającego wodociągiem mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 19,
87-860 Chodecz; numer telefonu (54) 284 80 36, 502 097 249