Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że od tego roku dnia 7 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Bezpieczeństwo żywności stanowi jedno z najważniejszych globalnych wyzwań. Kreowanie polityki bezpieczeństwa żywności wpisuje się w zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Idea upowszechniania działań na rzecz ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi z żywności jest bardzo wartościowa, gdyż jej celem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego.