Punkt informacyjno-edukacyjny podczas „Pikniku Rodzinnego”

W dniu 08.06.2019 r. pracownicy  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  we Włocławku wzięli udział w  „Pikniku Rodzinnym”  zorganizowanym dla dzieci i rodziców z Modzerowa i okolic. Organizatorem wydarzenia była SPSK Szkoła Podstawowa w Modzerowie. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE we Włocławku przygotowali stoisko informacyjno-edukacyjne, w którym uczestnicy pikniku zasięgali porad na temat zdrowego stylu życia m.in. racjonalnego odżywiania, profilaktyki chorób zakaźnych,  odkleszczowych,  profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych czy jak zerwać z nałogiem palenia tytoniu. Zainteresowaniem cieszył się pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz test z użyciem narkogogli. Uczestnicy mogli skorzystać również z bogatej oferty materiałów oświatowych.