Podsumowanie konkursu plastycznego „Jesień w lesie grzyby niesie”

W dniu 18.06.2019 r. w Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych we Włocławku odbyło się uroczyste podsumowanie 12 edycji wojewódzkiego konkursu „Jesień w lesie grzyby niesie”. Głównym organizatorem cyklicznie realizowanego przedsięwzięcia jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. W bieżącym roku konkurs adresowany był do uzdolnionej plastycznie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, której zadaniem było wykonanie modelu grzyba

Celem konkursu było upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o grzybach jadalnych i trujących,  uświadomienie zagrożeń zdrowia i życia wskutek zbierania nieznanych grzybów, podkreślenie ważnej roli lasów i grzybów w przyrodzie oraz ich znaczenia dla  Ziemi, człowieka i jego zdrowia.

Na konkurs do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku wpłynęło 55 modeli grzybów. Prace nadesłano z 10 powiatów województwa kujawsko – pomorskiego.

Komisja konkursowa (w 6-osobowym składzie: koordynator konkursu i plastyk z Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Bydgoszczy, 3 grzyboznawców z Działu Laboratoryjnego WSSE, mykolog z Instytutu Biologii Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) przyznała 3 równorzędne nagrody (przenośne dyski twarde SEAGATE Expansion 1 TB), ufundowane przez Państwowego Wojewódzkiego InspektoraSanitarnego w Bydgoszczy, które otrzymali:

  • Amelia Bednarska

z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

  • Weronika Szmajda
  • Aleksandra Walentynowicz

z  Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych we Włocławku.

 

Ponadto przyznano 14 wyróżnień w formie dyplomu,w tym  9  dla uczniów z Włocławka:  I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku (2 uczniów) i POSSP we Włocławku (7 uczniów).

 

Pozyskane  w ramach konkursu modele grzybów będą wykorzystywane  podczas akcji edukacyjnej dotyczącej grzyboznawstwa  i profilaktyki zatruć grzybami.