Komunikat z dnia 30.07.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie dotyczący Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą