„Bezpieczne wakacje”

W dniu 31 lipca br. przed siedzibą PSSE we Włocławku odbyło się spotkanie z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili pogadanki nt. bezpieczeństwa podczas wakacji: bezpiecznego plażowania, kąpieli wodnych i słonecznych, zwrócono uwagę na zakaz kąpieli w fontannach. Przekazano informacje dot. profilaktyki chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych, chorób przenoszonych przez  kleszcze. Jednym z ważniejszych tematów była profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Uczestnicy otrzymali ulotki dotyczące omawianych tematów. Chętni mogli wziąć udział w teście z użyciem narkogogli.

 

Relacja z przeprowadzonej akcji w TV Kujawy:

 

http://www.kujawy.info/puls-miasta/bezpieczne-wakacje-z-sanepidem/