Włośnica

Włośnica to choroba inwazyjna, odzwierzęca. Do zarażenia człowieka dochodzi na skutek spożycia larw nicieni z rodzaju Trichinella (włosień kręty). Choroba może przebiegać bezobjawowo, z nieznacznymi objawami, do przypadków ciężkich i śmiertelnych włącznie. Występuje na całym świecie również w Polsce. Na zarażenie włośniami wrażliwe są liczne gatunki zwierząt dzikich i domowych, w tym przede wszystkim świnie, dziki, konie, ale również niedźwiedzie, wilki, borsuki, gryzonie leśne, psy, koty, zwierzęta futerkowe (lisy, nutrie). Larwy pasożyta bytują w mięśniach zwierząt.

 

W Polsce najczęstszym źródłem zarażenia jest mięso świń, dzików i nutrii. Człowiek zaraża się najczęściej spożywając niebadane mięso, w którym znajdują się inwazyjne larwy.

Objawy choroby - Po okresie inkubacji trwającym 24-28 godzin, pojawia się gorączka oraz zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (takie jak wymioty, biegunka, nudności). Objawy te wynikają z uwolnienia larw w jelitach. Następnie po około tygodniu od zarażenia rozpoczyna się inwazja larw w mięśniach, co objawia się bólami mięśni, gorączką, obrzękiem powiek i okolic oczu. Ostre objawy zwykle ustępują, jednakże zaburzenia w funkcjonowaniu mięśni mogą utrzymywać się przez długi czas. Przy masowej inwazji w przewodzie pokarmowym i narządach wewnętrznych, może dojść do zgonu. W zależności od ilości spożytych larw, choroba może przebiegać bezobjawowo, ale również może mieć przebieg ostry. Przebieg choroby zależy również od osobniczej wrażliwości oraz wieku osoby zakażonej.

 Zapobieganie:

  •  Spożywać należy tylko i wyłącznie mięsa i jego przetwory poddane właściwej kontroli weterynaryjnej.
  • Bezwzględnie nie należy spożywać mięsa, które nie zostało poddane badaniu, a także co do którego nie ma takiej pewności (np. z nieznanego źródła).