Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy

1 października obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy, ustanowiony w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Celem tego przedsięwzięcia jest szeroka edukacja Polaków i budowanie świadomości w zakresie korzyści, jakie niesie ze sobą szczepienie ochronne przeciwko grypie. Niestety choroba ta jest ciągle lekceważona choć co roku dotyka wiele osób. Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w poprzednim sezonie grypowym 2018/2019 wyniosła ponad 4,6 mln osób, z których 17,5 tysiąca wymagało hospitalizacji. Zanotowano aż 150 zgonów (meldunki epidemiologiczne NIZP-PZH, www.pzh.gov.pl).

Grypa może być szczególnie niebezpieczna dla osób, które mają inne problemy zdrowotne, częściej występuje u pracowników ochrony zdrowia niż u zdrowych osób dorosłych, jest niebezpieczna dla osób powyżej 65 roku życia. Polska wśród innych krajów europejskich należących do Unii znajduje się na jednym z ostatnich miejsc pod względem poziomu wyszczepialności. Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy ma zmobilizować społeczeństwo do walki z grypą i poprzez różnorakie akcje i wydarzenia przedstawiać społeczeństwu następstwa powikłań pogrypowych oraz rzeczywiste konsekwencje i koszty, jakie generuje grypa. Pamiętajmy - szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą ochroną przeciw grypie oraz zapobiegają jej niebezpiecznym powikłaniom.

Do pobrania:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/briefing-prasowy-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-profilaktyki-grypy/

http://opzg.cn-panel.pl/resources/aktualnosci/Rekomendacje%20Ekspert%C3%B3w%20grypa%20sezon%202019_2020.pdf

http://opzg.cn-panel.pl/resources/dokumenty/dla-pacjentow/GRYPA_Pacjent_ulotka_072015_prevka.pdf