Punkt informacyjno-edukacyjny podczas Senioraliów 2019

08 października br. podczas „III Włocławskich Senioraliów 2019” zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania Miasta Włocławek w Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku, pracownicy PSSE we Włocławku zorganizowali punkt informacyjno-edukacyjny dla uczestników ww. wydarzenia. Seniorzy skorzystali z oferty materiałów oświatowych dotyczących między innymi bezpiecznego grzybobrania, profilaktyki chorób odkleszczowych, szczepień ochronnych. Zainteresowani skorzystali z pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Nasz punkt odwiedziło blisko 200 osób.