Programy Rządowe na Rzecz Polskiej Wsi

11 października br. we Włocławku odbyła się Konferencja „Programy Rządowe na Rzecz Polskiej Wsi”, skierowana do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, w której uczestniczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku p. Magdalena Fejdowska. Pani Anna Gembicka Wiceminister Inwestycji i Rozwoju omówiła możliwości pozyskiwania środków przez Koła Gospodyń Wiejskich.

W czasie konferencji  przedstawicielki kół gospodyń wiejskich mogły również uzyskać dużo cennych informacji dotyczących zasad nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad produkcją i podażą żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich, prezentację w tym zakresie przedstawiła p. Katarzyna Wieczorek Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej